Velkommen til

Gro Hardersen

Veiledning, parterapi, familieterapi
og individuell terapi

Samtaleterapi og veiledning

Jeg tilbyr samtaleterapi for unge, voksne, par, familier og grupper.

Par- og familieterapi

Jeg er opptatt av å bringe frem ubevisste mønster og strukturer i vårt samspill.

Gruppeterapi

Målet er å gi økt selvinnsikt i interaksjon med andre.

Coaching

Veiledning/ coaching av ledere, medarbeidere og ledergrupper

Samtaleterapi og veiledning

Jeg er opptatt av å åpne opp og skape bevissthet om de ofte sårbare og smertefulle erfaringene vi bærer på og følelsene knyttet til disse. Når dette er tilstrekkelig belyst og ivaretatt, kan vi i samarbeid forsøke å koble disse erfaringene til ressurser vi har i oss. Jeg tror på at denne koblingen bidrar til å styrke evnen til å ta gode valg på vegne av oss selv og i samspillet med andre.
Folk liker å jobbe med meg fordi jeg er åpen, lyttende og nysgjerrig, samtidig som jeg har en sterk intuisjon for sammenhengene i historiene jeg lytter til. Slik ønsker jeg å bidra til nye perspektiver og refleksjoner i søken etter ny forståelse og selvinnsikt.

Parterapi &

familieterapi

I alle par, familier og nære relasjoner kan det oppstå utfordringer med hvordan vi snakker, lytter og er mot hverandre.
Jeg er opptatt av å bringe frem ubevisste mønster og strukturer i vårt samspill, som ofte viser seg som hindringer i vår kommunikasjon med hverandre. Jeg vil legge til rette for et møtested med trygge omgivelser for de viktige samtalene. Samtaler om fastlåste tema, hvor alle sin stemme vil bli hørt. Målet er å skape økt forståelse, oversikt, trygghet og ro i møtene, slik at det blir lettere å møtes og ta valg i fellesskap om hvordan gå veien videre.

Parterapi &

familieterapi

I alle par, familier og nære relasjoner kan det oppstå utfordringer med hvordan vi snakker, lytter og er mot hverandre.
Jeg er opptatt av å bringe frem ubevisste mønster og strukturer i vårt samspill, som ofte viser seg som hindringer i vår kommunikasjon med hverandre. Jeg vil legge til rette for et møtested med trygge omgivelser, for de viktige samtalene. Samtaler om fastlåste tema, hvor alle sin stemme vil bli hørt. Målet er å skape økt forståelse, oversikt, trygghet og ro i møtene, slik at det blir lettere å møtes og ta valg i fellesskap, om hvordan gå veien videre.

Gruppeterapi

I gruppeterapi jobber vi sammen for å øke bevissthet om samhandling i grupper ut fra et systemisk perspektiv. Her bruker vi gruppedynamikken som oppstår til å se og forstå hvordan vi kontinuerlig påvirker hverandre og betydningen det får for våre tanker, følelser og handlinger. Målet er å gi økt selvinnsikt i interaksjon med andre.

Coaching

Jeg har lang erfaring med veiledning/ coaching av ledere, medarbeidere og ledergrupper i ulike virksomheter. Ta gjerne kontakt for direkte avtale eller for tilpasset opplegg for din bedrift.

Coaching

Jeg har lang erfaring med veiledning/ coaching av ledere, medarbeidere og ledergrupper i ulike virksomheter. Ta gjerne kontakt for direkte avtale eller for tilpasset opplegg for din bedrift.

Om meg

  • Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis, ved VID Vitenskapelige høgskole, Oslo.
  • Sertifisert Core Evolution Therapist –integrativ kroppsorientert psykoterapeut hvor fokus er å forstå hvordan kropp, følelser, tanker og vilje spiller sammen. International Institute of Core Evolution and CoreSoma, USA, Frankrike.
  • 20 års erfaring med veiledning, undervisning og terapeutiske prosesser, som psykoterapeut og lederutvikler.
  • 4 år som konsulent, lederutvikler og prosesskonsulent ved blant annet «Solstrandprogrammet» i Stiftelsen AFF v/NHH.
  • Ansvar for lederutvikling, kompetanseutvikling for ledere, medarbeidere og team, samt ledererfaring i et større internasjonalt teknologiselskap på Kongsberg.
  • 18 år som offiser i Forsvaret.

Alle samtaler kan gjennomføres på engelsk om ønskelig.

Covid-19

Jeg ivaretar regler for smittevern ifm Covid-19 virusutbrudd og legger til rette for personlig oppmøte, telefon- eller nettmøte.

Åpningstider

Mandag 08:00 – 19:00

Tirsdag 08:00 – 19:00

Onsdag 08:00 – 19:00

Torsdag 08:00 – 19:00

Fredag 08:00 – 19:00

Lørdag 10:00 – 19:00

Søndag Stengt

Kontakt meg